CSR – social ansvarlighed

Servicenormen

Som medlem af SBA og DI Service overholder vi Servicenormen, der er branchens faglige og etiske retningslinjer. Og vi arbejder efter 3 Fs overenskomst.

Social ansvarlighed

Vi opfører os i det hele taget ansvarligt. Vi er en troværdig skatteyder i Danmark, og vi lever op til alle de offentlige krav til fx offentlige kontrakter.

Vi opfører os også socialt ansvarligt. Vi samarbejder med det offentlige i en række kommuner om forskellige jobordninger. På den måde er vi med til at fastholde eller få personer ud på arbejdsmarkedet på så almindelige jobvilkår som muligt.

En del af vores medarbejdere er af anden etnisk herkomst, og det er vores bidrag til integrationen på det danske arbejdsmarked. Fælles for alle medarbejdere er, at vi fra starten sikrer os, at de er de rigtige til at få et ansvar hos os. At det er medarbejdere, der ser en faglig stolthed ved ordentlig rengøring og en personlig tilfredsstillelse ved at yde en indsats.

Alle vores medarbejdere taler som minimum et rimeligt dansk.

Overskud til at dele med andre

RC er en veldrevet virksomhed med styr på økonomien. 24% af det udbytte, der udbetales af årets overskud, er bestemt til at komme andre til gode. Gennem vores egne fonde til velgørende formål, går pengene hovedsalig til opstart af projekter i den tredje verden via samarbejde med NGOer. Vi har sammen med NGOer igangsat projekter i Nicaragua, Nepal, Nordkorea og Burma.