Kvalitetssikring med certificering

Certificeret rengøring – kvalitet, miljø og arbejdsmiljø

RengøringsCompagniet er det eneste rengøringsselskab i Danmark, der både er certificeret for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Vi har valgt at leve op til skrappe krav og kontrolsystemer, der sikrer jer, som kunde, stabil og ordentlig kvalitet udført med omtanke for miljøet og vore medarbejderes velbefindende. Til absolut konkurrencedygtige priser, fordi tingene er sat i system. Kvalitetssikring er vejen til bedre rengøring.

 

Certificering kvalitet i rengøring

ISO 9001 – Kvalitetscertifikat

Kvaliteten kontrolleres af vor serviceleder, der desuden løbende gennemgår og kvalitetsbedømmer alle arbejdsfunktioner inden for gulv, inventar og sanitet sammen med en repræsentant fra jer som kunde. Denne kvalitetsbedømmelse sker hos alle kunder – ikke kun som stikprøver. En gang årligt gennemføres en kundetilfredshedsundersøgelse omkring alle aspekter af samarbejdet.

 

Certificering miljø i rengøring

ISO 14001 – Miljøcertifikat

RengøringsCompagniets miljøcertificering er en garant for, at vi i vort arbejde påvirker det ydre miljø mindst muligt. Der anvendes kun miljøgodkendte rengøringsprodukter i den daglige rengøring, og så vidt det er muligt kun produkter, hvor både indhold og emballage er nedbrydelige i naturen.

 

Certificering arbejdsmiljø i rengøring

OHSAS 18001 – Arbejdsmiljøcertifikat

Rengøring er en af de tre brancher, hvor nedslidningen af medarbejderne er størst. Medarbejderne er vort største aktiv – derfor har vi forpligtet os til at gøre, hvad vi kan som arbejdsgivere, for at forhindre nedslidning. Det sker gennem uddannelse og grundig instruktion i anvendelse af både rengøringsmidler og ergonomisk rigtige rekvisitter. Og vi kontrollerer løbende, at medarbejderne arbejder på den mest skånsomme måde.